Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - BME -- Távközlési és Médiainformatikai Tanszék - TMIT BME - Távközlési és Médiainformatikai Tanszék - TMIT
 
 
| | | | | IW  
 
 
Önálló labor
Aktuális Önálló laboratórium, Szakdolgozat, Diplomatervezés témák
1/1
Az Önálló laboratórium, Szakdolgozat, Diplomatervezés tárgyakról

Tanszékünkön alapvetően közösen készítjük a kiírásokat az Önálló laboratórium, Szakdolgozat, Diplomatervezés tárgyakra. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb témát felvehetik BSc-s és MSc-s hallgatók is, tantárgytól (önlab/szakdolgozat/diplomatervezés), szaktól, szakiránytól/ágazattól függetlenül. Ez úgy lehetséges, hogy sokszor egy téma kellően általános ahhoz, hogy a különböző tárgyat felvevő hallgatók különböző konkrét feladatot végezhessenek az adott témán belül. Néha azonban ez nem lehetséges: ez esetben a konkrét témakiírás egyértelműen rendelkezik, hogy ki választhatja, avagy ki nem választhatja az adott témát.

Szűrés


 

  105 sor, 1/1 lap

1.,
Ipari partner: Continental Automotive Hungary Kft.       TMIT2022-130
EPro-PnP alapú gyalogos felismerés (Improve pedestrian detection using EPro-PnP)   
Kulcsszavak: deep neural network, mély neurális háló, gépi tanulás, deep learning, gyalogos felismerés, PIA
Témavezető / oktatók: Gyires-Tóth Bálint / Moni Róbert, Gyires-Tóth Bálint.
Részletek
2.,
TMIT2022-131
Szívbetegség felismerés mélytanulással (ipari és klinikai partnerrel) (Deep learning for heart disease detection (with hospital and industrial partner))   
Kulcsszavak: deep learning, computer vision, health care
Témavezető / oktatók: Gyires-Tóth Bálint / Gyires-Tóth Bálint.
Részletek
3.,
TMIT2022-132
Temporális gráf neuronháló és Transformer alapú idősor modellezés (Deep learning for heart disease detection (with hospital and industrial partner))   
Kulcsszavak: deep learning, transformers, graph neural networks
Témavezető / oktatók: Gyires-Tóth Bálint / Gyires-Tóth Bálint.
Részletek
4.,
Ipari partner: Continental Automotive Hungary Kft.       TMIT2022-133
Erőforrás-optimalizált lokalizáció képi információk alapján (Resource-optimized visual localization)   
Kulcsszavak: deep learning, self-driving cars, adas
Témavezető / oktatók: Gyires-Tóth Bálint / Moni Róbert, Gyires-Tóth Bálint.
Részletek
5.,
Ipari partner: Continental Automotive Hungary Kft.       TMIT2022-134
Neurális véletlen mező (NERF) alapú 3D környezet rekonstrukció a közúti közlekedésben (NERF based 3D scene reconstruction for traffic scenarios)   
Kulcsszavak: deep neural network, mély neurális háló, gépi tanulás, deep learning, NERF, PIA
Témavezető / oktatók: Gyires-Tóth Bálint / Moni Róbert, Gyires-Tóth Bálint.
Részletek
6.,
Ipari partner: Continental Automotive Hungary Kft.       TMIT2022-135
A NICE-SLAM alkalmazása autóipari adathalmazon (Application of NICE-SLAM on automotive dataset)   
Kulcsszavak: deep learning, self-driving cars, adas, PIA
Témavezető / oktatók: Gyires-Tóth Bálint / Moni Róbert, Gyires-Tóth Bálint.
Részletek
7.,
Ipari partner: Continental Automotive Hungary Kft.       TMIT2022-136
Adatdúsítás generatív neurális hálózatok segítségével (Data augmentation with generative models)   
Kulcsszavak: deep learning, self-driving cars, adas, PIA
Témavezető / oktatók: Gyires-Tóth Bálint / Moni Róbert, Gyires-Tóth Bálint.
Részletek
8.,
Ipari partner: Revenue AI       TMIT2022-137
Kollaboratív filtering alapú ajánlórendszer kidolgozása chatbot interakciók alapján (Chatbot interaction driven collaborative filtering-based recommendation system)   
Kulcsszavak:
Témavezető / oktatók: Gyires-Tóth Bálint / Gyires-Tóth Bálint.
Részletek
9.,
TMIT2022-138
Komplex hálózatok elemzése deep learning módszerekkel (Analysis of Complex Networks with Deep Learning)   
Kulcsszavak: gráf neurális hálózatok, deep learning, mélytanulás
Témavezető / oktatók: Gyires-Tóth Bálint / Gyires-Tóth Bálint, Unyi Dániel.
Részletek
10.,
Ipari partner: Continental Automotive Hungary Kft.       TMIT2022-139
Multi-task objektum felismerés mélytanulás alapon (Object detection as multi-task with deep learning)   
Kulcsszavak: deep learning, self-driving cars, adas
Témavezető / oktatók: Gyires-Tóth Bálint / Moni Róbert, Gyires-Tóth Bálint.
Részletek
11.,
TMIT2022-140
BRAIN2SPEECH: EEG alapú kommunikációs agy-gép interfész deep learning módszerekkel (BRAIN2SPEECH: EEG-based brain-computer interface for communication using deep learning)   
Kulcsszavak: DNN, Python, EEG, brain
Témavezető / oktatók: Csapó Tamás Gábor / Arthur Viktor, Csapó Tamás Gábor.
Részletek
12.,
TMIT2022-141
UTI2SPEECH:Silent Speech Interface (Mély neurális háló alapú artikuláció-beszéd becslés (UTI2SPEECH:Silent Speech Interface (Deep neural nets for articulatory-acoustic mapping))   
Kulcsszavak: python, speech, deep learning
Témavezető / oktatók: Csapó Tamás Gábor / Csapó Tamás Gábor.
Részletek
13.,
TMIT2022-142
3D modellek generálása deep learning módszerekkel (Generation of 3D models with Deep Learning)   
Kulcsszavak: generative deep learning, 3D, graph neural networks
Témavezető / oktatók: Gyires-Tóth Bálint / Gyires-Tóth Bálint, Unyi Dániel.
Részletek
14.,
TMIT2022-143
Kliens oldali vizualizáció webes környezetben (Client side visualization)   
Kulcsszavak: HTML5, Javascript, vizualizáció, AJAX, reporting, BI
Témavezető / oktatók: Paróczi Zsombor / Kovács Gábor, Paróczi Zsombor.
Részletek
15.,
TMIT2022-144
SPA szolgáltatás tervezése és megvalósítása (SPA service design and implementation)   
Kulcsszavak: spa, javascript, react, vue, angular, web
Témavezető / oktatók: Paróczi Zsombor / Paróczi Zsombor.
Részletek
16.,
TMIT2022-145
Node.js alapú portálfejlesztés express alapon (Node.js development in express)   
Kulcsszavak: node.js, javascript, express.js, framework
Témavezető / oktatók: Paróczi Zsombor / Paróczi Zsombor.
Részletek
17.,
TMIT2022-146
Intelligens kommunikációs hálózatok (Intelligent Communication Networks)   
Kulcsszavak: intelligence, empowerment, self-driving networks
Témavezető / oktatók: Babarczi Péter / Babarczi Péter.
Részletek
18.,
Ipari partner: Ericsson Magyarország       TMIT2022-147
Cloud gaming és on-line multiplayer videójátékok (Cloud gaming and on-line multiplayer video games)   
Kulcsszavak: cloud gaming, 5G, streaming, traffic analysis, edge computing
Témavezető / oktatók: Pašić Alija / Babarczi Péter, Dobreff Gergely, Pašić Alija, Szalay Márk.
Részletek
19.,
TMIT2022-148
Non-fungible tokenek (NFT) és mikrotranzakciók videójátékokban (Non-fungible tokens (NFTs) and microtransactions in video games)   
Kulcsszavak: non-fungible tokens, NFT, blockchain, on-line games, microtransactions
Témavezető / oktatók: Babarczi Péter / Babarczi Péter.
Részletek
20.,
TMIT2022-149
SPEECH2UTI: akusztikum-artikuláció inverzió deep learning alapon (SPEECH2UTI: acoustic-to-articulatory inversion using deep learning)   
Kulcsszavak: python, inverzió, beszéd, ultrahang
Témavezető / oktatók: Csapó Tamás Gábor / Csapó Tamás Gábor.
Részletek
21.,
TMIT2022-150
VID2SPEECH: beszédgenerálás néma videóból, deep learning alapon (VID2SPEECH: speech reconstruction from silent video of the lips using deep learning)   
Kulcsszavak: deep learning, python, convolutional
Témavezető / oktatók: Csapó Tamás Gábor / Arthur Viktor, Csapó Tamás Gábor.
Részletek
22.,
Ipari partner: Ericsson Magyarország       TMIT2022-151
A Kubernetes és a szolgáltatáshálók hálózati kérdései (Kubernetes container networking and the service mesh)   
Kulcsszavak: Kubernetes, cluster management, cloud orchestration, container networking, network data plane, virtual networks
Témavezető / oktatók: Rétvári Gábor / Lévai Tamás, Németh Felicián, Rétvári Gábor.
Részletek
23.,
Ipari partner: Ericsson Magyarország       TMIT2022-152
A Kubernetes hálózati adatsíkjának vizsgálata (Evaluating Kubernetes container networking solutions)   
Kulcsszavak: Kubernetes, cluster management, cloud orchestration, container networking, network data plane, virtual networks
Témavezető / oktatók: Rétvári Gábor / Lévai Tamás, Németh Felicián, Rétvári Gábor.
Részletek
24.,
Ipari partner: Ericsson Magyarország       TMIT2022-153
A programozható hálózati adatsík: vizsgálat, mérés, fejlesztés (The programmable network data plane: evaluation, measurement, and development)   
Kulcsszavak: programozható hálózatok, OpenFlow, P4
Témavezető / oktatók: Rétvári Gábor / Lévai Tamás, Németh Felicián, Rétvári Gábor.
Részletek
25.,
TMIT2022-154
HCAI-SPEECH: a beszéd és a bioszignál-feldolgozás emberközpontú MI vonatkozásai (HCAI-SPEECH: Human-Centered AI aspects of speech and biosignal processing)   
Kulcsszavak: MI, Python, human-centered
Témavezető / oktatók: Csapó Tamás Gábor / Csapó Tamás Gábor.
Részletek
26.,
TMIT2022-155
Voice Conversion Technology and its Application with Emotional Speech (Voice Conversion Technology and its Application with Emotional Speech)   
Kulcsszavak: speech, VC
Témavezető / oktatók: Csapó Tamás Gábor / Al-Radhi Mohammed, Csapó Tamás Gábor.
Részletek
27.,
TMIT2022-156
Explainable Deep Learning Models for Text-to-Speech Conversational AI (Explainable Deep Learning Models for Text-to-Speech Conversational AI)   
Kulcsszavak: speech, TTS
Témavezető / oktatók: Csapó Tamás Gábor / Al-Radhi Mohammed, Csapó Tamás Gábor.
Részletek
28.,
TMIT2022-157
Speaker Adaptation based Text to Speech Synthesis (Speaker Adaptation based Text to Speech Synthesis)   
Kulcsszavak: speech, TTS
Témavezető / oktatók: Csapó Tamás Gábor / Csapó Tamás Gábor.
Részletek
29.,
TMIT2022-158
Érzelmek hangalapú mesterséges intelligenciával támogatott detektálása (Emotion recognition by artificial intelligence using speech)   
Kulcsszavak: érzelemfelismerés, beszédfelismerés, audio-vizuális érzelem adatbázis, percepció, gépi tanulás, mélytanulás, deep learning
Témavezető / oktatók: Vicsi Klára / Kiss Gábor, Sztahó Dávid.
Részletek
30.,
TMIT2022-159
Farkastorokban szenvedő gyerekek beszédének elemzése (Analysis of speech related to cleft palate)   
Kulcsszavak: farkastorok, beszédakusztika, szupport vektor gépek, mélytanulás, deep learning
Témavezető / oktatók: Sztahó Dávid / Jenei Attila Zoltán, Sztahó Dávid.
Részletek
31.,
TMIT2022-160
Kriminalisztikai célú személyazonosítás hang és szöveg alapokon (Forensic speaker and authorship identification based on speech signal and NLP)   
Kulcsszavak: beszéd, beszélőazonosítás, jelfeldolgozás, akusztika, gépi tanulás, i-vector, GMM, GMM-UBM, NLP, nyelvfeldolgozás
Témavezető / oktatók: Sztahó Dávid / Sztahó Dávid.
Részletek
32.,
Ipari partner: Ericsson Magyarország       TMIT2022-161
Elosztott felhő tárhely (Decentralized Cloud Storage)   
Kulcsszavak: Felhő, Tárhely, Decentralizált, Storage, Cloud
Témavezető / oktatók: Maliosz Markosz / Balla Dávid, Maliosz Markosz.
Részletek
33.,
Ipari partner: Ericsson Magyarország       TMIT2022-162
Felhő platform ipari alkalmazások számára (Cloud Platform for Industrial Applications)   
Kulcsszavak: ipari alkalmazások, Ipar 4.0, felhő, cloud, edge cloud, Kubernetes, Time-Sensitive Networking, Linux
Témavezető / oktatók: Maliosz Markosz / Maliosz Markosz, Máté Miklós, Simon Csaba.
Részletek
34.,
Ipari partner: Ericsson Magyarország       TMIT2022-163
Felhő alkalmazások hálózati támogatása (Networking support for cloud applications)   
Kulcsszavak: felhő, hálózat, konténer, Docker, Kubernetes
Témavezető / oktatók: Maliosz Markosz / Maliosz Markosz, Simon Csaba.
Részletek
35.,
Ipari partner: E-Group       TMIT2022-164
Robot arc (Networking support for cloud applications)   
Kulcsszavak: deep learning, robot, TTS
Témavezető / oktatók: Zainkó Csaba / Zainkó Csaba.
Részletek
36.,
TMIT2022-165
FakeVoice generálás (FakeVoice generation)   
Kulcsszavak: TTS, Deep learning,
Témavezető / oktatók: Zainkó Csaba / Zainkó Csaba.
Részletek
37.,
TMIT2022-166
Deep learning alapú voice chatbot (Deep learning based voice chatbot)   
Kulcsszavak: Deep learning, TTS, ASR, NLP, robot
Témavezető / oktatók: Zainkó Csaba / Zainkó Csaba.
Részletek
38.,
TMIT2022-167
Conversational AI alkalmazások (Conversational AI applications)   
Kulcsszavak: conversational AI, speech processing, NVIDIA, python
Témavezető / oktatók: Mihajlik Péter / Mihajlik Péter.
Részletek
39.,
TMIT2022-168
Felügyelet nélküli akusztikus modellezés GAN használatával (Unsupervised acoustic modeling using GAN's)   
Kulcsszavak: GAN, speech recognition, deep learning, unsupervised learning
Témavezető / oktatók: Mihajlik Péter / Mihajlik Péter.
Részletek
40.,
TMIT2022-169
Deep transformer alapú beszédfelismerés (Deep transformer based speech recognition)   
Kulcsszavak: transformer, neural network, deep learning, automatic speech recognition, NLP
Témavezető / oktatók: Mihajlik Péter / Mihajlik Péter.
Részletek
41.,
TMIT2022-170
Az én rádióm (My radio channel)   
Kulcsszavak: Rádió, TTS, Testreszabás,
Témavezető / oktatók: Zainkó Csaba / Csapó Tamás Gábor, Nagy Péter, Németh Géza, Zainkó Csaba.
Részletek
42.,
Ipari partner: Continental Automotive Hungary Kft.       TMIT2022-171
Ritka adatminták bányászata az objektum felismerésben (Rare example mining for Object Detectors)   
Kulcsszavak: deep learning, self-driving cars, adas, PIA
Témavezető / oktatók: Gyires-Tóth Bálint / Moni Róbert, Gyires-Tóth Bálint.
Részletek
43.,
Ipari partner: Ericsson Magyarország       TMIT2022-172
Amazon Web Services (Amazon Web Services)   
Kulcsszavak: AWS, Amazon Web Services
Témavezető / oktatók: Sonkoly Balázs / Pelle István, Sonkoly Balázs.
Részletek
44.,
Ipari partner: Ericsson Magyarország       TMIT2022-173
AWS szolgáltatások saját/edge eszközökön (Running AWS service on-premises)   
Kulcsszavak: AWS, edge, AWS Lambda, Greengrass, ECS
Témavezető / oktatók: Sonkoly Balázs / Pelle István, Sonkoly Balázs.
Részletek
45.,
Ipari partner: Ericsson Magyarország       TMIT2022-174
CaaS, FaaS platformok vizsgálata (Analysis of CaaS, FaaS platforms)   
Kulcsszavak: FaaS, CaaS, AWS, OpenWhisk, Kubeless, Kubernetes, Nomad
Témavezető / oktatók: Toka László / Pelle István, Sonkoly Balázs, Toka László.
Részletek
46.,
Ipari partner: Ericsson Magyarország       TMIT2022-175
Cloud native alkalmazások nyomkövetése (Monitoring of cloud native applications)   
Kulcsszavak: cloud native, AWS Lambda, FaaS, monitoring, OpenTelemetry
Témavezető / oktatók: Sonkoly Balázs / Pelle István, Sonkoly Balázs, Toka László.
Részletek
47.,
TMIT2022-176
Idegennyelv-tanulás támogatása felhő alapú szolgáltatásokkal (Supporting foreign language learning using cloud-based solutions)   
Kulcsszavak: AWS, nyelvtanulás
Témavezető / oktatók: Sonkoly Balázs / Pelle István, Sonkoly Balázs.
Részletek
48.,
TMIT2022-177
Modern betűszedő szoftver tervezése és programozása (Designing and programming of modern typesetting software)   
Kulcsszavak: tex, latex, betűszedő, tipográfia, programozás, tervezés, szoftver
Témavezető / oktatók: Hollósi Gergely László / Bancsics Máté, Ficzere Dániel, Frankó Attila, Hollósi Gergely László.
Részletek
49.,
TMIT2022-178
Anyagfelismerés és azonosítás UWB technológia és gépi tanulás segítségével (Material classification using UWB technology)   
Kulcsszavak: uwb, deep learning, machine learning, decawave, rádió terjedés
Témavezető / oktatók: Hollósi Gergely László / Bancsics Máté, Hollósi Gergely László.
Részletek
50.,
TMIT2022-179
Bluetooth 5.1 alapú beltéri helymeghatározás (Pervasive standardized indoor localization)   
Kulcsszavak: bt 5.1, doa
Témavezető / oktatók: Lukovszki Csaba / Hollósi Gergely László, Lukovszki Csaba.
Részletek
51.,
TMIT2022-180
Játékospiac elemzése a labdarúgásban gépi tanulási módszerekkel (Football player market analysis using machine learning)   
Kulcsszavak: football, sport, data science, machine learning, data analysis, python, pandas, R
Témavezető / oktatók: Hollósi Gergely László / Ficzere Dániel, Hollósi Gergely László.
Részletek
52.,
TMIT2022-181
Pervazív beltéri helymeghatározás szabványos alapokon (Pervasive standardized indoor localization)   
Kulcsszavak: bt 5.1, doa
Témavezető / oktatók: Lukovszki Csaba / Hollósi Gergely László, Lukovszki Csaba.
Részletek
53.,
TMIT2022-182
Pontos vezeték nélküli időszinkronizáció megvalósítása UWB-vel (Accurate wireless time synchronization using UWB)   
Kulcsszavak: PTP, UWB, idő szinkronizáció
Témavezető / oktatók: Moldován István / Bancsics Máté, Hollósi Gergely László, Moldován István.
Részletek
54.,
TMIT2022-183
Ultrahang alapú telítettség mérés pontosságának növelése gépi tanulással (Robust and precise volume detection using ultra sound and machine learning)   
Kulcsszavak: ultrahang, machine learning, beágyazott rendszerek
Témavezető / oktatók: Hollósi Gergely László / Hollósi Gergely László.
Részletek
55.,
Ipari partner: Magyar Telekom       TMIT2022-184
Élő 5G mobilhálózat forgalmi elemzése gépi tanulási módszerekkel (Live 5G mobile network traffic analysation with machine learning techniques)   
Kulcsszavak: mobile network, 5G, data science, machine learning, data analysis, python, R
Témavezető / oktatók: Hollósi Gergely László / Ficzere Dániel, Hollósi Gergely László.
Részletek
56.,
Ipari partner: Ericsson Magyarország       TMIT2022-185
Új Blokklánc funkciók (Nw Blockchain functions)   
Kulcsszavak: blokklánc, smart contract
Témavezető / oktatók: Tapolcai János / Heszberger Zalán, Tapolcai János.
Részletek
57.,
Ipari partner: Ericsson Magyarország       TMIT2022-186
3- illetve 4-összefüggő gráfok konstrukciója (Constructing 3- or 4- connected graphs)   
Kulcsszavak: gráfelmélet
Témavezető / oktatók: Tapolcai János / Tapolcai János.
Részletek
58.,
TMIT2022-187
Csoportesztelési eljárások kidolgozása népesség teljes COVID-19 tesztelésére (Group testing approaches for large scale population COVID-19 testing)   
Kulcsszavak: group testing, COVID
Témavezető / oktatók: Tapolcai János /
Részletek
59.,
TMIT2022-188
Geometria hálózatok katasztrófavédelmében (Geometry in disaster protection of networks)   
Kulcsszavak: geometria, kombinatorikus geometria, gráfelmélet, algoritmusok, védelem
Témavezető / oktatók: Tapolcai János / Tapolcai János, Vass Balázs.
Részletek
60.,
TMIT2022-189
MediaWiki kiterjesztés tervezése és fejlesztése (Designing and implementing MediaWiki extensions)   
Kulcsszavak: PHP, javascript, Wikipedia
Témavezető / oktatók: Tapolcai János / Tapolcai János.
Részletek
61.,
Ipari partner: Ericsson Magyarország       TMIT2022-190
Adatelemzés az okos világban (Data analytics in the smart world)   
Kulcsszavak: adat, elemzés, data, analytics, IoT, 5G, FinTech
Témavezető / oktatók: Toka László / Pelle István, Toka László.
Részletek
62.,
TMIT2022-191
Sportanalitika (Sports analytics)   
Kulcsszavak: labdarúgás, kosárlabda, sport, analitika, adat, adatbányászat, football, basketball, analytics, big data, data mining
Témavezető / oktatók: Toka László / Toka László.
Részletek
63.,
TMIT2022-192
A hálózat megbízhatósága természeti katasztrófák esetén (Network reliability in case of natural disasters)   
Kulcsszavak: megbízhatóság, védelem, hiba lokalizáció, természeti katasztrófa
Témavezető / oktatók: Pašić Alija / Babarczi Péter, Pašić Alija.
Részletek
64.,
TMIT2022-193
Intelligens áramhálózatok (Smart Grid) (Smart Grid)   
Kulcsszavak: Smart Grid
Témavezető / oktatók: Pašić Alija / Pašić Alija.
Részletek
65.,
TMIT2022-194
Kosárlabda adatok elemzése (Analysis of basketball data)   
Kulcsszavak: kosárlabda, nba, adatelemzés, statisztika, sport
Témavezető / oktatók: Pašić Alija / Revisnyei Péter.
Részletek
66.,
TMIT2022-195
Egészségügyi adatok elemzése (Data mining in healthcare)   
Kulcsszavak: SARS-Cov2, cancer research, data mining, Python
Témavezető / oktatók: Pašić Alija / Pašić Alija, Revisnyei Péter.
Részletek
67.,
Ipari partner: Ericsson Magyarország       TMIT2022-196
Beltéri és kültéri lokalizációs eljárások vizsgálata (Indoor and outdoor Mobile Positioning)   
Kulcsszavak: Mobile Positioning
Témavezető / oktatók: Pašić Alija / Mogyorósi Ferenc, Revisnyei Péter.
Részletek
68.,
Ipari partner: Ericsson Magyarország       TMIT2022-197
Bluetooth alapú pozicionálás (Bluetooth positioning)   
Kulcsszavak: bluetooth, pozicionálás, machine learning, adatbányászat, adatelemzés
Témavezető / oktatók: Pašić Alija / Mogyorósi Ferenc, Pašić Alija, Revisnyei Péter.
Részletek
69.,
TMIT2022-198
Webes fejlesztő környezet felhasználóinak viselkedésanalízise - 2022ősz - @dmlab (Web usage analysis of Jupyther Notebook server)   
Kulcsszavak: data science, data mining, mesterséges intelligencia, viselkedésanalízis, fejlesztői támogatás, online oktatás, tool
Témavezető / oktatók: Gáspár Csaba / Gáspár Csaba.
Részletek
70.,
TMIT2022-199
Data science új alkalmazási területei - 2022tavasz - @dmlab (New application of data science)   
Kulcsszavak: data science, data mining, mesterséges intelligencia, adatbányászat, adatelemzés, python, big data
Témavezető / oktatók: Gáspár Csaba / Gáspár Csaba.
Részletek
71.,
TMIT2022-200
Gépi tanulási algoritmusok hibáinak nyomkövetése - 2022tavasz - @dmlab (Tracking of Accuracy of Machine Learning Methods)   
Kulcsszavak: AI, mesterséges intelligencia, gépi tanulás, data science, python, model tracking, anomaly detection, big data
Témavezető / oktatók: Gáspár Csaba / Gáspár Csaba.
Részletek
72.,
TMIT2022-201
Tranzakciós adatok automatikus címkézése - 2022tavasz - @dmlab (Transactional data auto-labeling)   
Kulcsszavak: adatbányászat, gépi tanulás, mesterséges intelligencia, banki adatok
Témavezető / oktatók: Nagy István / Gáspár Csaba.
Részletek
73.,
TMIT2022-202
Adatbányászat az energetikában - 2022ősz @dmlab (Data mining in energy)   
Kulcsszavak: energia, adatbányászat, data mining, szélenergia, napenergia, áramfogyasztás
Témavezető / oktatók: Gáspár Csaba / Nagy Gábor.
Részletek
74.,
TMIT2022-203
Python alapú felhasználói interfész kriminalisztikai hangösszehasonlításhoz (User interface developement for forensic voice comparison in Python)   
Kulcsszavak: forensic, kriminalisztika, beszélőazonosítás, speaker verification, Python, user interface, felsználói interfész
Témavezető / oktatók: Sztahó Dávid / Sztahó Dávid.
Részletek
75.,
Ipari partner: Ericsson Magyarország       TMIT2022-204
Mobil pozicionálás 5G hálózatokban (Mobile Positioning in 5G Networks)   
Kulcsszavak: pozicionálás, 5G, mobil pozicionálás
Témavezető / oktatók: Pašić Alija / Mogyorósi Ferenc, Pašić Alija, Revisnyei Péter.
Részletek
76.,
TMIT2022-205
Virtuális Szoftver Definiált hálózatok (Virtual Software Defined Networks)   
Kulcsszavak: hálózati virtualizáció, szoftver definiált hálózat, hypervisor
Témavezető / oktatók: Pašić Alija / Mogyorósi Ferenc, Pašić Alija.
Részletek
77.,
TMIT2022-206
Nyelv- és szájtumor által kiváltott beszédakusztikai eltérések vizsgálata (Acoustic examinations of tongue and mouth cancer disorders)   
Kulcsszavak: tumor, nyelvtumor, szájtumor, cancer, tumour, speech acoustics, beszédakusztika, statistics, statisztika, korreláció, correlaion, machine learning, gépi tanulás
Témavezető / oktatók: Sztahó Dávid / Jenei Attila Zoltán, Sztahó Dávid.
Részletek
78.,
TMIT2022-207
Napelemes kísérletek (Experiments with solar panels)   
Kulcsszavak: Napelem, gazdasági számítások, energetika, iot
Témavezető / oktatók: Heszberger Zalán / Bíró József, Heszberger Zalán.
Részletek
79.,
Ipari partner: Ericsson Magyarország       TMIT2022-208
Cloud Native szoftverek támogatása (Cloud Native software enablers)   
Kulcsszavak: Cloud Native, micro-service, optimalizáció
Témavezető / oktatók: Sonkoly Balázs / Czentye János, Sonkoly Balázs.
Részletek
80.,
Ipari partner: Ericsson Magyarország       TMIT2022-209
Felhő alapú AR (Augmented Reality) játékok fejlesztése (Implementing cloud based AR (Augmented Reality) games)   
Kulcsszavak: AR, felhő, online gaming
Témavezető / oktatók: Sonkoly Balázs / Dóka János, Nagy Bálint György, Sonkoly Balázs.
Részletek
81.,
TMIT2022-210
Felhő natív alkalmazásfejlesztés (Cloud native application development)   
Kulcsszavak: alkalmazás fejlesztés, application development, felhő, cloud, serverless, cloud native
Témavezető / oktatók: Sonkoly Balázs / Fodor Balázs, Sonkoly Balázs.
Részletek
82.,
TMIT2022-211
Mesteséges intelligencia alapú felhő alkalmazás menedzsment (AI based cloud application management)   
Kulcsszavak: gépi tanulás, machine learning, felhő, cloud, neurális hálózat, neural network, scaling, skálázás
Témavezető / oktatók: Sonkoly Balázs / Fodor Balázs, Sonkoly Balázs.
Részletek
83.,
TMIT2022-212
Microservice alkalmazás menedzsment felhőben (Microservice management in cloud)   
Kulcsszavak: gépi tanulás, machine learning, felhő, cloud, microservice scaling, microservice skálázás
Témavezető / oktatók: Sonkoly Balázs / Fodor Balázs, Sonkoly Balázs.
Részletek
84.,
TMIT2022-213
Microservice-ek modellezése felhőben (Modelling microservices in cloud)   
Kulcsszavak: felhő, cloud, microservice scaling, microservice skálázás, modelling, modellezés
Témavezető / oktatók: Sonkoly Balázs / Fodor Balázs, Sonkoly Balázs.
Részletek
85.,
Ipari partner: Ericsson Magyarország       TMIT2022-214
Felhő alapú AR alkalmazások teljesítményének becslése gépi tanulás segítségével (Predicting the performance of cloud-based AR applications leveraging machine learning)   
Kulcsszavak: AR, gépi tanulás, neurális hálózat, felhő
Témavezető / oktatók: Sonkoly Balázs / Czentye János, Sonkoly Balázs.
Részletek
86.,
TMIT2022-215
Modellek és adathalmazok időbeli anomáliái: concept drift detekció a gépi tanulásban (Temporal anomalies of models and datasets: concept drift detection in machine learning)   
Kulcsszavak: concept drift, anomália detekció, statisztika. adatelemzés, gépi tanulás, mélytanulás
Témavezető / oktatók: Szűcs Gábor / Szűcs Gábor.
Részletek
87.,
TMIT2022-216
Szövegfeldolgozás - Natural Language Processing (NLP) (Temporal anomalies of models and datasets: concept drift detection in machine learning)   
Kulcsszavak: nlp,szövegelemzés,nyelvfeldolgozás, natural language processing
Témavezető / oktatók: Pašić Alija / Mogyorósi Ferenc, Revisnyei Péter.
Részletek
88.,
Ipari partner: Magyar Nemzeti Bank       TMIT2022-217
Mélytanulás alapú pénzügyi természetes nyelvfeldolgozás (Temporal anomalies of models and datasets: concept drift detection in machine learning)   
Kulcsszavak: deep learning, NLP, finance
Témavezető / oktatók: Gyires-Tóth Bálint / Gyires-Tóth Bálint.
Részletek
89.,
Ipari partner: Ericsson Magyarország       TMIT2022-218
5G alaú Ipari IoT (IIoT) hálózat építése, konfigurálása, optimalizása (2022szept) (Building, Configuring and Optimizing 5G based IIoT (Industrial IoT) networks (2022 Sept))   
Kulcsszavak: 5G, URLLC, IIoT. Ipari IoT, Internet, hálózat konfigurálás, hálózat üzemeltetés, Python, C/C++, unix/linux, docker, szenzorok, mikrokontroller, energia-takarékos, optimalizálásmegújuló energia, energia-aratás
Témavezető / oktatók: Cinkler Tibor / Cinkler Tibor.
Részletek
90.,
Ipari partner: Magyar Telekom       TMIT2022-219
IPoDWDM optikai hálózatok tervezése az 5G számára (2022 szept) (Network design of IPoDWDM networks for 5G (2022 Sept))   
Kulcsszavak: Optikai hálózat, IPoDWDM, 5G, késleltetés, rendelkezésre állás, optimalizálás, legrövidebb út, hálózati folyam, meghibásodás, hálózat szinkronizálás
Témavezető / oktatók: Cinkler Tibor / Paksy Géza.
Részletek
91.,
TMIT2022-220
Víztudományok Internetje (IoT) (2022 szept) (Internet of Water Sciences (IoT) (2022 Sept))   
Kulcsszavak: hullám, víz, víztudomány, hullámspektrum, IoT, Internet of Things, tárgyak internetje, gépi tanulás, machine learning, ML, mély tanulás, deep learning, DL, vizisport, horgászat, tó, folyó, tavi, folyami, vízmozgás, vitorlázás, kite, kite foil, wing foil, eFoil, windsurf, surf, vízminőség, Balaton, Duna, vizi jármű, stb.
Témavezető / oktatók: Cinkler Tibor / Cinkler Tibor.
Részletek
92.,
TMIT2022-221
VSCode: Programnyelv-szerver (Language Server Protocol) (Language Server Protocol)   
Kulcsszavak: LSP, python, VS Code
Témavezető / oktatók: Németh Felicián /
Részletek
93.,
TMIT2022-222
Parkinson kór, depresszió és kóros gégeelváltozások automatikus detektálása (Automatic detection of Parkinson's disease, depression and abnormal laryngeal lesions)   
Kulcsszavak: diagnosztika, hangszalag-elváltozások, beszédjel-feldolgozás
Témavezető / oktatók: Kiss Gábor / Jenei Attila Zoltán, Kiss Gábor, Sztahó Dávid.
Részletek
94.,
TMIT2022-223
Machine learning based renewable energy generation forecasting (Machine learning based renewable energy generation forecasting)   
Kulcsszavak: Machine learning, renewable energy, forecasting
Témavezető / oktatók: Pašić Alija / Bíró József.
Részletek
95.,
TMIT2022-224
Network analysis in power systems (Network analysis in power systems)   
Kulcsszavak: Network,power systems
Témavezető / oktatók: Pašić Alija / Bíró József.
Részletek
96.,
Ipari partner: Continental Automotive Hungary Kft.       TMIT2022-225
Valósidejű multi-objektum követési eljárások elemzése önvezető rendszerekben (Evaluate real-time multi-object tracking for autonomous driving use-cases)   
Kulcsszavak: deep learning, object detection, adas, self-driving
Témavezető / oktatók: Gyires-Tóth Bálint / Moni Róbert, Gyires-Tóth Bálint.
Részletek
97.,
Ipari partner: Ericsson Magyarország       TMIT2022-226
IoT megoldások az okos városban (IoT in Smart Cities)   
Kulcsszavak: IoT, Smart City, Okos város, Okos otthon
Témavezető / oktatók: Fehér Gábor / Fehér Gábor, Vida Rolland, Vidács Attila.
Részletek
98.,
Ipari partner: Ericsson Magyarország       TMIT2022-227
Ipari robotok építése és programozása (IoT in Smart Cities)   
Kulcsszavak: robot, 5G, szenzor
Témavezető / oktatók: Vidács Attila / Fehér Gábor, Vidács Attila.
Részletek
99.,
Ipari partner: Invitech       TMIT2022-228
Okos város alkalmazások LoRa alapon (Smart city applications using the LoRa technology)   
Kulcsszavak: smart city, LoRa, alkalmazások, szenzor
Témavezető / oktatók: Vida Rolland / Fehér Gábor, Vida Rolland.
Részletek
100.,
Ipari partner: Ericsson Magyarország       TMIT2022-229
Ipar 4.0 robotikai hálózati topológia szerkesztő megvalósítása (Smart city applications using the LoRa technology)   
Kulcsszavak: Ipar 4.0, felhő robotika
Témavezető / oktatók: Vidács Attila / Szabó Géza, Vidács Attila.
Részletek
101.,
TMIT2022-230
Többágenses megerősítéses tanulás microservice vezérlésre (Multiagent reinforcement learning for microservice control)   
Kulcsszavak: megerősítéses tanulás, reinforcement learning, microservice vezérlés, felhő, cloud, gépi tanulás, machine learning
Témavezető / oktatók: Sonkoly Balázs / Fodor Balázs, Sonkoly Balázs.
Részletek
102.,
Ipari partner: AITIA International Zrt.       TMIT2022-231
Gyártási hibás termékek azonosítása mély neurális hálózat alapú képfeldolgozással (Identification of defect in products by deep learning based image processing)   
Kulcsszavak: deep learning, képfeldolgozás, kiberfizikai rendszerek, cps
Témavezető / oktatók: Varga Pál / Varga Pál.
Részletek
103.,
Ipari partner: AITIA International Zrt.       TMIT2022-232
Internet of Things alkalmazások vizsgálata Augmented Reality szempontjából (Investigating IoT applications for sinergies with Augmented Reality)   
Kulcsszavak: Augmented Reality, IoT
Témavezető / oktatók: Varga Pál / Varga Pál.
Részletek
104.,
Ipari partner: AITIA International Zrt.       TMIT2022-233
Multimodális predikció - gépi tanulás DNS, RNS és fehérje mérések kovarianciájára (Multimodal prediction: how DNA, RNA & protein measurements co-vary in single cells)   
Kulcsszavak: gép tanulás, őssejt-vizsgálat
Témavezető / oktatók: Varga Pál / Varga Pál.
Részletek
105.,
Ipari partner: E-Group       TMIT2022-234
Felügyelt tanulási módszer címkézésének fejlesztése tőzsdei kereskedési platformhoz (Multimodal prediction: how DNA, RNA & protein measurements co-vary in single cells)   
Kulcsszavak:
Témavezető / oktatók: Szűcs Gábor / Szűcs Gábor.
Részletek

105 sor, 1/1 lap